شما می توانید شکایت بر علیه وکیل خود رابه عنوان حرفه ای وکلای مدافع برگزار شد با استانداردهای خاص است.

زمانی که یک وکیل این استانداردها را نقض آنها به موضوع نظم و انضباط. به همین دلیل است که نه تنها ممکن بلکه ضروری است برای شما برای شکایت بر علیه وکیل در صورت سوء رفتار حرفه ای. هر ایالت دارای یک کانون یا سازمان مشابه است که قدرت را به نظم و انضباط وکلای مدافع. هدف از چنین نظم و انضباط است که برای جلوگیری از سوء رفتار از دوباره اتفاق می افتد. همچنين انضباطی سیستم کمک می کند تا به مجموعه ای استاندارد برای رفتار وکیل. این اقدامات انضباطی معمولا به منظور جبران خسارت وارده به شاکی. اگر شاکی بود در برخی از راه های آسیب دیده توسط وکیل خود را و سپس آنها نیز باید به دنبال درمان با استخدام یکی دیگر از وکیل به کشف اینکه آیا یا نه به موضوع را به دادگاه مدنی است.

اکثر مردم تنها استخدام مشاور حقوقی در نادرترین موارد است

علاوه بر مسائل حقوقی تمایل به احاطه بسیار مسائل عاطفی است. این ترکیب از و احساسی متهم جو می تواند منجر به و سوء تفاهم ها است. بر این اساس این مهم به درک که اقدام انضباطی است که همیشه مصلحت توسط کانون. در حالی که شما ممکن است ناراضی از نتایج مورد خود و یا احساس می کنید که خود را وکیل نیست دفاع از شما به عنوان شور و نشاط به عنوان ممکن است لزوما به این معنی نیست که وکیل رفتار نادرست و یا غیر اخلاقی.

که یک ماده کانون تصمیم بگیرند

با این حال, شما می توانید بخشی خود را با پر کردن یک شکایت با کانون. اغلب شما می توانید دستورالعمل های مناسب در دولت خود را کانون سایت. برخی از انجمن های نوار ارائه یک فرم است که می تواند تکمیل شود و فرستاده شده در حالی که دیگران بخواهید که شما را به نوشتن یک نامه بیان حقایق شکایت خود را. داشتن امضای محضری و ارسال نسخه از هر گونه اسناد که حمایت خود را از شکایت هر دو ایده های خوب. چرا که این روش برای تشکیل پرونده شکایت از ایالتی به ایالت متفاوت این مهم است که به دقت بررسی دستورالعمل در وب سایت. آن نیز ممکن است یک ایده خوب برای تماس با کانون با هر گونه سوال و قبل از ارسال مدارک خود را. وکلا برگزار می شود به استانداردهای بالای حرفه ای صلاحیت و انجام است. اگر شما باور یک وکیل را نقض کرده است و این استانداردها پس از آن پرونده شکایت ضروری است و در اولین گام به سمت حل و فصل این موضوع است