عربی وکیل ارائه می دهدو جذب مشتری ما این است که عمده عمدی با یک شرکت به خوبی تثبیت حضور در سراسر خاورمیانه است.

مدرک حقوق از ده سال تجربه حقوقی اولویت با درهم تجربه توانایی به کار به طور مستقل به عنوان بخشی از یک تیم خوب مهارت های کامپیوتر ترکیبی از ستیز و غیر ستیز کار داشتن دریایی داوری و کشتی سرمایه گذاری تجربه دو زبانه (انگلیسی. دبی مورد نیاز مدرک تحصیلی: کارشناسی مورد نیاز تجربه: دی آی اف سی, قانون: دو سال امارات متحده عربی قانون: دو سال عمان قانون: دو سال مورد نیاز زبان: حقوقی بین المللی جستجو محدود. دبی و خاورمیانه مشتری ما این است که عمده شرکت حقوقی بین المللی به دنبال اواسط سطح ارشد شرکت ارسال شده در تاریخ هفده ژانویه محل امارات متحده عربی. دبی نوع شغل تمام وقت آموزش و پرورش مدرک لیسانس ناشر ما به دنبال یک شرکت و به زبان انگلیسی است.

باید دارای دانش و تجربه از قانون در امارات متحده عربی

مایل به مدیریت تمام موارد قانونی از شرکت در تمام وقت