مدل ما — وکلا برای کودکاندر وکلا برای کودکان, یک وکیل و مددکار اجتماعی هر دو با تجربه گسترده و آموزش کار با هم در هر مورد

برای برخی از مشتریان این به معنی بازگشت به زندگی با خیال راحت با خانواده های خود

برای دیگران آن را به معنای سرعت بخشیدن به روند تصویب. برای بسیاری از مشتریان ما که بیش از هدف این است که مجموعه خود را با دانش و حمایت لازم را برای ایجاد ثبات مسکن به دست آوردن شغل و در کشتی سوار در مشاغل موفق خود را. در علاوه بر این به ما پیشگام رویکرد میان رشته ای به فرد نمایندگی, نیز کار می کند برای رسیدن به تغییرات سیستماتیک به نمایندگی از همه مراقبت از کودکان در پرورش.

نیز ارائه می دهد خدمات تخصصی برای پرخطر مراقبت از کودکان در پرورش