نمونه متمم قرارداداین نمونه متمم قرارداد می تواند به شما کمک کند ترکیب هر گونه تغییرات به یک موجود توافق به سرعت و بدون دردسر. شما همچنین می خواهید پیدا کردن راهنمایی در پر کردن فرم در تکمیل اصلاح بخش زیر. (برای کسب اطلاعات بیشتر در ایجاد تغییرات به یک توافق است که در حال حاضر در نوشتن دیدن مقاله اصلاح یک قرارداد موجود است.). این متمم (‘اصلاح’) ساخته شده است و طرفین به توافق نامه مورخ (‘توافق’). به جز به عنوان مندرج در این قانون به توافق بی پیرایه است و باید همچنان در نیروی کامل و اثر مطابق با شرایط آن. در صورت وجود تعارض بین این قانون و قرارداد و یا هر زودتر اصلاح مقررات این قانون خواهند بود.

نوع نام شما و یا نام شرکت خود و طرف دیگر را به نام (یک فرد یا یک شرکت).

توصیف متمم

نوع در اصلاحات مربوط به قرارداد موجود با استفاده از یکی از سه روش: و به جای کل بند را در تمامیت آن و یا به سادگی توصیف تغییرات. برای کسب اطلاعات دقیق در این اصلاح روش چک کردن مقاله اصلاح یک قرارداد موجود است. پاراگراف نتیجه گیری. این بند (شماره سه) باید گنجانده شود تا تضمین کند که دیگر از متمم قرارداد باقی می ماند به عنوان آن نوشته شده است. ویرایش و ثبت نام خود را اصلاح. زیر چاپ نام حزب هر یک از شما باید ثبت نام و ارسال در تاریخ. در زیر هر یک باید چاپ خود را و یا نام و نام خانوادگی و عنوان مانند»افسر ارشد عامل و یا»شریک است. شما می خواهید مطمئن شوید که فرد از امضای توافقنامه اتحاد با اقتدار به انجام این کار و به همان اندازه مهم است که شما انجام هر گونه امضای یا متوجه الزامات گنجانده شده در توافق اولیه است. به طور کلی توافق نیاز طرفین به امضای همه اصلاحات است. اما در برخی موارد برای مثال شرکت های بزرگ اصلاحات و یا اصلاح موافقت نامه های مالی دیگر امضا و یا اعلامیه ممکن است لازم باشد. مدیریت اصلاحات. قرارداد ممکن است تحت متعدد اصلاحات پس از آن معمولا یک ایده خوب به تعداد هر اصلاح به عنوان مثال»اصلاحیه شماره یا ‘متمم اول قانون اساسی است. علاوه بر این اصلاحات باید ثبت و نگهداری می شود با این توافق اولیه به طوری که هر کسی مشاهده فایل می دانید که توافق اصلاح شده است. به دنبال هدایت به همه چیز شما نیاز به دانستن در مورد قرارداد. دریافت کتاب جدید قرارداد: کسب و کار ضروری میز مرجع, توسط وکیل غنی