هند دیوان عالی کشور: وکلای خارجی نمی تواند عمل به قانون در کشور — فقیه — اخبار — اخبار حقوقی تفسیردادگاه عالی هند, وب سایت رسمی حکومت و قضاوت سهشنبه که وکلای خارجی نمی تواند عمل به قانون در کشور است. دادگاه اشاره کرد که تحت طرفداران قانون از سال متن وکلای خارجی نمی تواند عمل به قانون در هند بدون متقابل است. برای اینکه واجد شرایط و عمل به قانون در هند یک فرد به عنوان یک شهروند هند و فارغ التحصیل شده و با مدرک حقوق از یک دانشگاه. اتباع خارجی تنها مجاز به عمل به قانون در هند اگر ملی این کشور اجازه می دهد تا هند وکلا به عمل وجود دارد.»ما در حال حاضر برگزار شد که در تمرین از قانون نه تنها شامل ظاهر در دادگاه بلکه از نظر تهیه پیش نویس از ابزار مشارکت در کنفرانس های مربوط به حقوقی بحث»دادگاه در اعلام نظر خود را. دادگاه برگزار شد که وکلای خارجی ممکن است درگیر در عمل قانون را در قالب کار می کنند. اما آنها ممکن است شرکت در داوری مقالات اگر مورد مربوط به داوری تجاری بین المللی. علاوه بر این وکلای خارجی نیز ممکن است ارائه مشاوره حقوقی برای اتباع هند در مورد داوری تجاری بین المللی.

قوانین حاکم چگونه چنین داوری باید انجام شود باید ایجاد شده توسط نوار شورای هند, وب سایت رسمی دادگاه گفت. به تازگی بازنشسته دیوان عالی آمریکا عدالت ساندرا روز اوکانر متولد شد و در ال پاسو تگزاس در آوریل. سازمان دیده بان ضبط ویدئو از عدالت اوکانر صحبت کردن در مورد او بیوگرافی تنبل: در حال رشد در یک گله گاو در مرتع پرورش احشام در جنوب غربی آمریکا در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در مارس. در مارس, کنوانسیون منع تولید و انباشت باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سم و سلاح های خود به نابودی رفت و به زور. امروز کشور امضا کرده اند در این کنوانسیون متعهد هرگز ‘به, توسعه, تولید, ذخیره و یا در غیر این صورت به دست آوردن و یا حفظ’ سلاح های بیولوژیکی است. برخی از امضا کنندگان سازمان ملل, اما, اند, محفوظ است, مناسب برای نگهداری برخی از سلاح های بیولوژیکی برای ‘پیشگیری’ اهداف است.

اطلاعات بیشتر در مورد

کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی است