اختلافات ارضی در خلیج فارس

این مقاله در معاملات با اختلافات ارضی بین متحده در داخل و اطراف خلیج فارس در جنوب غربی آسیا است. این کشورها شامل ایران و عراق, کویت, عربستان سعودی, بحرین, قطر, امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و عمان قبل از دوران نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس ساخته شده کمی تلاش برای ترسیم سرزمین خود است. اعضای قبایل عرب احساس وفاداری به قبیله خود یا شیخ و تمایل به پرسه زدن در سراسر صحرای عربستان با توجه به نیازهای خود گله. رسمی مرزهای معنا و مفهوم بیعت متمایز سیاسی واحد وجود ندارد. سازماندهی قدرت محدود شد به بنادر و