ازدواج طلاق

ما در ازدواج; آیا ما باید قبل از توافق قرارداد ازدواج است. قبل از توافق مورد نیاز است اگر شما و همسر آینده خود را شوهر مایل به تنظیم هر دو همسر املاک به عنوان مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی را شامل نمی شود در یک تقسیم اموال باید به شما طلاق گرفته است. به عبارت دیگر مرد متاهل قادر نخواهد بود برای دریافت هر گونه اموال با ارزش در یک تقسیم اموال. این امکان وجود دارد که بسیار خاص در هنگام طراحی و قبل از توافق است. بیشتر بخوانید درباره قبل از موافقت نامه های استاندارد قالب برای قبل