اسپانیا راهنمای: وام, گرفتن وام برای کسب و کار خود را در اسپانیا: بسیاری از مردم مشکل دارند تامین امنیت بانکی

بسیاری از مردم مشکل تامین وام های بانکی برای شروع کسب و کار خود را آیکون وب سایت در دسترس است در زبان انگلیسی فراهم می کند و جزئیات این وام در دسترس است آنها به خصوص محتاط در مورد اعطای وام به خارجی ها حتی کسانی که اقامت در اسپانیا و برخی از وثیقه مانند یک خانه است. حتی نسبتا ارشد بانکی کارکنان ندارد استقلال را تایید وام در همان راه به عنوان آنها را برای مثال در فرانسه. آنها اغلب نیاز به یک ضامن برای وام و یا درخواست برای شواهد است که کسب و کار شده است