اعراب و مالکیت املاک و مستغلات در ترکیه: تلاش برای ثبات امتیاز املاک و مستغلات

از لحاظ جغرافیایی ترکیه اشغال یک موقعیت استراتژیک بر روی نقشه جهان, یک سایت است که در طول قرن های گذشته تشکیل شده است و ارتباط بین شرق و غرب در حالی که از بعد تاریخی هنوز هم مظهر ترکیه در حال حاضر میراث فرهنگی در بیش از یک سطح داخلی و خارجی است. ترکیه دستیابی به سطح بالایی از توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه به تازگی به این معنا نیست آن را نسبت به اقتصاد اروپا حداقل از نظر توانایی به کمک مالی به پناهندگان در نسبتا کوچک اعداد وجود دارد در مقایسه با اعداد بزرگ در ترکیه