امارات متحده عربی برای, تایید, جدید, قانون داوری

امارات متحده عربی مجلس را تایید کرده است جدید قانون داوری بر اساس مدل قانون است. کابینه وزیران را بررسی نهایی از جدید امارات متحده عربی قانون داوری و پس از آن آن را به زور وارد یک بار شورای عالی و شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان نشانه آن است. کارشناسان انتظار نیست هر بیشتر در عمق مذاکرات در مورد محتویات آن است. اگر چه برخی از قوانین باید متوقف در گذشته پزشکان بر این باورند که امارات متحده عربی قانون داوری خواهد شد این سال است. برخی می گویند شاید قبل از ماه رمضان که شروع می شود