امارات متحده عربی — روش های پرداخت

در مورد شایع ترین روش های پرداخت مانند باز کردن حساب, نقدی در, مستند, مجموعه, مقاطعه, و غیره. شامل رتبه اعتباری و آژانس های جمع آوری در این کشور است. شامل اعتبار اولیه یا کارت شارژ استفاده شده در این کشور است. امارات متحده عربی (.) ممکن است به چالش کشیدن محل برای شرکت های آمریکایی برای انجام کسب و کار به خصوص اگر آنها نا آشنا با شیوه های بانکی در منطقه است. پرداخت بازیابی تمایل به آهسته تر از در ایالات متحده و اروپا است. پرداخت تاخیر از بسیاری از ماه (گاهی اوقات سال) هستند غیر معمول است.