امارات متحده عربی می شود رقابتی ترین کشور عربی در جهان

دبی: امارات متحده عربی شروع به پریدن کرد هشت مکان برای در آخرین رقابت جهانی رتبه بندی منتشر شده توسط سوئیس مبتنی بر عماد رقابت جهانی مرکز در روز پنج شنبه از موقعیت سال گذشته است. به کشور و رتبه چهارم در اروپا و خاورمیانه و آفریقا و جلوتر از کشورهایی مانند چین و ژاپن و کره جنوبی, آلمان, هلند, دانمارک, انگلستان و فرانسه — در میان بسیاری دیگر از کشور رقابتی است.»ما خوشحالیم که با این افزایش امارات متحده عربی است که در ده کشور جهان با بهترین و پیشرو ملت منطقه ای»عبدالله درمی دبیر کل امارات شورای رقابت