انگلستان کمک و خدمات در امارات متحده عربی

خدمات اگر شما در حال بازدید از تحصیل و یا زندگی در امارات متحده عربی. شامل اطلاعات در مورد تجارت و کسب و کار در بریتانیا و امارات متحده عربی. اطلاعات برای اتباع تحت تاثیر تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی در خارج از کشور و بازگشت به انگلستان از جمله نحوه دسترسی به درمان های پزشکی و مشاوره حقوقی در انگلستان است. مشاوره برای اتباع تحت تاثیر بحران های خارج از کشور از جمله حملات تروریستی و بلایای طبیعی و اصلی ناآرامی های سیاسی و اطلاعاتی کمک خارجی و مشترک المنافع ارائه می کنند. شما می توانید برای درخواست