این است چگونه هزار دلار در هر ماه اجاره آپارتمان نگاه در کشورهای مختلف

(تابع ( شنوندگان فشار(رویداد: رویداد پاسخ: پاسخ به تماس) خانه اجاره است نه همان در همه جا و همیشه وجود دارد یک مقایسه بین اجاره آپارتمان در همان منطقه است. اما امروز ما را گرفته اند این مقایسه به سطح جهانی و ما به شما به ارمغان آورد ده کشور و نوع خانه آنها ارائه هزار دلار در هر ماه. اگر شما مایل به پرداخت هزار دلار در هر ماه پس از آن شما می توانید زندگی می کنند در یک خوابه ویلا در اندونزی. علاوه بر این, شما باید یک استخر خصوصی در داخل. برای یک آپارتمان خوابه در