بخشی سازمان ها در کشورهای عربی نمونه رایگان

نفت و مرتبط با آن محصولات در جهان عرب باید نقش محوری در شکل دادن و نه فقط اقتصاد مختلف کشور ایالات متحده در منطقه, اما آن را نیز تحت تاثیر ایجاد توسعه اجتماعی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی در میان کشورهای عضو. در این مقاله تلاش به بررسی نقش شرکت های نفتی در منطقه عربی در ارائه مدل برای جامعه است. علاوه بر این شرکت های نفتی در سراسر جهان شده اند ابزاری در ساختمان دولت ظرفیت. در این راستا پژوهش مقاله بررسی میزان که شرکت های نفتی در جهان عرب درگیر شده اند در ساختمان دولت ظرفیت.