بین المللی طلاق و مسائل مربوط به

طلاق پیچیده است به اندازه کافی زمانی که شما و همسرتان در همان کشور است. هنگامی که شما در کشورهای مختلف, همه چیز می تواند حتی پیچیده تر است. به گزارش مجله آمریکایی از قانون خانواده اولین چیزی که به می دانم که قبل از بحث بین المللی قضایی است که وجود دارد دو نوع از صلاحیت این دادگاه ها و دادگاه باید هر دو قادر به شنیدن یک مورد. اولین نوع از صلاحیت است موضوع حوزه قضایی که دادگاه قدرت به شنیدن خاص مورد. نوع دوم این است که صلاحیت شخصی است که قدرت دادگاه به تصمیم گیری الزام