ترخیص کالا از گمرک گمرک

کالاهای وارداتی باید همراه با بین المللی آمار بارنامه یک فاکتور اصلی تجاری یک گواهی مبدا و یک لیست بسته بندی محموله های به مقصد به افراد نیاز به کامل نام و شناسه ملی (برای قطر شهروندان) و یا اقامت شماره (غیر از قطر) و یا شماره گذرنامه (شورای همکاری خلیج فارس با شهروندان) نوشته شده است (چاپ شده) به وضوح در و یا حمل و نقل برچسب تمام کالاهای وارداتی به قطر باید از کشور مبدا چاپ برجسته و یا جسمی هر یک از آیتم به عنوان مثال»ساخته شده در چین ‘ساخته شده در ژاپن’ ، کشور مبدا نیز