تصویری: چگونه به اجاره یک آپارتمان برای یک نسبی — صفحه اصلی راهنماهای

سلام بث و من یک مجوز املاک و مستغلات عامل با بوهمیا گروه املاک اینجا در شهر نیویورک است آنها نمی توانند به شما پرداخت اواخر برای اجاره آنها را به رعایت همان احترام شرایط است که شما باید برای صاحبخانه است. بنابراین این چیزی است که من پیشنهاد می کنم اگر شما در حال به نسبت شما و امیدوارم همه به خوبی می رود