تضمین لغو و بازگشت خود را خرید — اروپا

تحت قوانین اتحادیه اروپا یک معامله گر باید تعمیر و تعویض کاهش قیمت و یا به شما بازپرداخت اگر محصولات شما خریداری و تبدیل به معیوب و یا به نظر نمی آید و یا کار به عنوان آگهی. اگر شما خرید یک محصول یا یک سرویس آنلاین و یا در خارج از فروشگاه (با تلفن و ایمیل سفارش از یک درب-به-درب فروشنده) شما همچنین باید این حق از باطل و بازگشت سفارش خود را در عرض چهارده روز به هر دلیل و بدون توجیه. شما همیشه این حق را برای حداقل سال گارانتی بدون هیچ هزینه بدون در نظر گرفتن