ثبت شرکت در امارات متحده عربی — کسب و کار در امارات متحده عربی

امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) شامل هفت عضو: ابوظبی (پایتخت), دبی, شارجه, عجمان ام القوین راس الخیمه و فجیره. مساحت این کشور در حدود شش صد کیلومتر مربع واقع در ساحل شرقی شبه جزیره عربستان در جنوب غرب گوشه ای از خلیج فارس است. دبی دومین امارت و واقع شده است در بانک ها از خور دبی یک ورودی از خلیج فارس که تقسیم شهر به دیرا منطقه به شمال و دبی در جنوب آن است. این شهرستان رتبه به عنوان درهم مهم ترین بندر و مرکز تجاری. شورای عالی امارات متحده عربی متشکل از حاکمان هفت امارات بالاترین