جهان توافق بر سر تقسیم اموال زوجین و ازدواج

تقسیم اموال در صورت طلاق — خاک حاصلخیز برای درگیری که اغلب باید در دادگاه حل و فصل. یک درخواست تجدید نظر به تجربه وکیل خانواده کمک خواهد کرد برای پیدا کردن راه های پیش از محاکمه حل و فصل اختلافات و رسیدن به آشتی. همچنین در عمل وجود دارد اغلب موارد زمانی که تحت تاثیر احساسات و یکی از طرفین نمی خواهند به گوش دادن به وکیل استدلال و سو است. اما در این دوره از روند آن روشن می شود که کسب و کار است که مصرف یک ضرر به نوبه خود و امضای یک پیمان جهانی است