حقوق املاک و مستغلات و ثبت نام در امارات متحده عربی

با استفاده از ناوبر ابزار برای مقایسه پاسخ در این مقاله با کسانی که از حوزه های قضایی دیگر. در دبی زمین نیز می تواند استعداد توسط حاکم دبی به درهم ملی بدون هیچ هزینه ای برای, تجاری, صنعتی و یا مقاصد مسکونی. زمین اعطا شده است نه موروثی زمین است و موضوع به محدودیت های مختلف است. در دبی و ابوظبی ‘حجمی’ زیربخش های زمین و ساختمان به تعیین اجزای مجاز است (نگاه کنید به مقاله هشت از دبی جهت کلی و مقررات و ماده ابوظبی قانون سه سال). که احزاب ممکن است نگه دارید و ورزش حقوق بیش