حمل پاسپورت از یک کشور عربی است. دریافت به پشت خط

مشتاق از جهان اسلام همچنان به داشتن یک زمان دشوار است افغانستان را اشغال پایین پله در لیست پس از عراق و سومالی و پاکستان و فلسطین و اریتره اما حتی در کشورهای اسلامی کمتر مملو از درگیری شانس ضعیف در این بررسی مانند امارات متحده عربی, قطر و بحرین است