خدمات حقوقی در دبی

فراهم می کند خدمات حقوقی محلی و بین المللی شرکت انجام کسب و کار در دبی و امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) همکاری خلیج فارس کشورهای و خاورمیانه و آمریکای شمالی و جنوب بیشتر می کند. ما تجربه در دعوی قضایی مدنی و کیفری, شرکت, معاملات تجاری, شرکت راهبری مسائل و حل منازعات بین المللی در سراسر صنایع مختلف از جمله انرژی و امور مالی و املاک و مستغلات و دارای مجوز هستند به نظر می رسد به عنوان وکیل در دادگاهها و مراجع قضایی در سراسر امارات متحده عربی, شورای همکاری خلیج فارس و برخی از حوزه های