خرید ملک در امارات متحده عربی — چگونه به خرید یک خانه در امارات متحده عربی

اگر شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد در عرض پانزده دقیقه لطفا پوشه اسپم خود را و یا تماس با ما برای کمک به. اتباع خارجی در حال حاضر مجاز به خرید ملک موروثی خواص در مناطق تعیین شده در دبی است. شورای همکاری خلیج فارس اتباع مجاز موروثی مالکیت در هر نقطه در امارات. برخی از تحولات موجود خارجی موروثی مالکیت عبارتند از: نخل جمیرا اعمار برج سبز شهر بین المللی و دیگران. در برخی از پروژه های گذشته از پیشرفت های که باز هستند برای خارجی موروثی مالکیت زمین اجاره می شود می تواند تا سال. به طور