خرید ملک در مصر — چگونه به خرید یک خانه در مصر

اگر شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد در عرض پانزده دقیقه لطفا پوشه اسپم خود را و یا تماس با ما برای کمک به. خارجی ها را نمی توان خرید بیش از دو قطعه از املاک و مستغلات است که نمی تواند بیش از متر مربع (.), و هدف خود را باید برای یک عضو خانواده به زندگی در اموال. خرید باید به تصویب شورای وزیران که طول می کشد حدود دو ماه است. اگر ثبت ملک نمی تواند به فروش و یا اجاره برای مدت پنج سال. خرید مجموع باید به ارمغان آورد به مصر در ارز خارجی از