خرید و لیزینگ خودرو — بلژیک

بله برای مقدار ارزش یورو سه (در زمان انتشار این گزارش وجود دارد یک پیشنهاد قانونی برای افزایش این حد به یورو هفت). هنگام ورود یا خروج از بلژیک, شما باید اعلام کند هر مبلغ پول یا معادل ده و بالاتر به گمرک با استفاده از خاص و رسمی. در داخل اتحادیه اروپا معامله اتومبیل های جدید باید به فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده. یک ماشین جدید در نظر گرفته شده است اگر بیش از گذشت شش ماه پس از تاریخ که در آن برای اولین بار ثبت نام و یا اگر آن مسافت پیموده شده تجاوز نمی کند