داوری در عربستان سعودی چگونه آن را در حال تغییر است. داوری وبلاگ

در این وبلاگ از نظر ما تحولات در عربستان در سال های اخیر است. آنها نشان می دهد که پادشاهی است که در حال حرکت در مسیر درست در نظر داوری از ساخت و ساز اختلافات البته تا حدودی با مراحل آزمایشی است. با پتانسیل برای بلند مدت توسعه زیرساخت ها در عربستان, این یک نشانه مثبت برای کسب و کار خارجی ورود به عربستان در بازار است. با وجود نقش محوری هیدروکربن ها در اقتصاد عربستان, پادشاهی عربستان سعودی است که به دنبال تنوع بخشیدن به رانندگی به جلو فیزیکی پروژه های زیربنایی. آن است که بزرگترین زیرساخت ها