درهم سیستم مالیاتی. ویژگی های اصلی جزئیات قوانین محلی مالیات

اگر ما مقایسه ملی نظام مالیاتی, دبی, امارات متحده عربی با دیگر طرح های سنتی و مالیات شیوه می توان تشخیص برخی از ویژگی ها و خواص. در خصوص مالیات در دبی, متحده عربی امارات متحده عربی به طور کامل حذف برخی از واجب مالیات که خارج از کسب و کار و خصوصی افراد در قلمرو کشورهای دیگر است. علاوه بر محلی قوانین مالیاتی فراهم می کند برای امکان هر یک از هفت مستقل امارات متحده عربی (ابوظبی, دبی عجمان فجیره, شارجه و ام القوین) آن به منظور تعیین سیاست های مالیاتی به طور مستقل. شایان ذکر است که با