روسیه, اردن, حمایت از بازسازی روابط بین سوریه و دیگر کشورهای عربی

وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه گفت که روسیه و اردن پشتیبانی بازسازی روابط بین سوریه و دیگر کشورهای عربی است.»ما همچنین بر این باورند که این مناسب است برای کمک به در حال ظهور روند بازسازی روابط بین سوریه و دیگر کشورهای عربی لاوروف گفت: در طول مذاکرات خود با وزیر خارجه اردن. روز پنج شنبه در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) بازگشایی سفارت خود در دمشق پس از شش سال ، سوریه شده است در حالت جنگ از سال با تعداد زیادی از گروه های مخالف و سازمان های تروریستی مبارزه با ارتش سوریه در