ریچارد بریگز — دبی-امارات متحده عربی — وکیل — بهترین وکلا

ریچارد یک رهبر شناخته شده در حل اختلافات تجاری در امارات متحده عربی و تمرین مستمر قانون کسب و کار در امارات متحده عربی مهمترین کار خود را. او در زمینه تخصص در دادخواهی و داوری زمینه به ویژه با اشاره به دریانوردی و تجارت و قانون بیمه در امارات متحده عربی و منطقه خاور میانه است. او فارغ التحصیل از دانشگاه وارویک و کالج قانون گیلدفورد (ايران). ریچارد یک عضو از جامعه قانون و تمرین وکیل از دادگاه عالی انگلستان و ولز است او همچنین عضو بین المللی کانون و جهان صميميت و ارتباط. ریچارد نیز تقلب عضو برای