سود سهام — تعریف اصطلاح و مالیات از سود سهام در امارات متحده عربی

آیا شما یک موجود دریایی شرکت ؟ ما ارائه می دهیم رایگان انتقال سرویس خود را از شرکت های موجود. اصطلاح سود سهام در لاتین به معنی چیزی برای تقسیم شده و در اصل آن است که مقدار خاص از درآمد خالص این شرکت است که توزیع میان سهامداران به نسبت سهام خود را. به طور معمول ترجیح سهامداران برای اولین بار به دریافت سود سهام, در حالی که پس از آن سود سهام پرداخت می شود به عادی سهامداران (در صورت صدور سهام از کلاس های مختلف). ترجیح سهامداران دریافت شماره ثابت از سود سهام در مذاکره در حالی