سوریه ویزا و پاسپورت مورد نیاز — راهنمای سفر جهان

با توجه به درگیری ها در سوریه و مشاوره در برابر سفر به کشور, ورود مورد نیاز ممکن است تغییر کند. اتباع با اشاره به در نمودار بالا هستند توصیه برای تماس با سفارت برای بررسی ویزا مورد نیاز است. این هزینه ها تنها برای اتباع بریتانیا است. هزینه ویزا برای ملیت های دیگر متفاوت است مشورت سفارت برای اطلاعات بیشتر. تک ورودی: سه ماه از تاریخ چند موضوع مطلب: شش ماه از تاریخ صدور است. ویزای ورود در ابتدا اجازه می دهد باقی می ماند تا چهارده روز است پسوند تا سه ماه ممکن است اعمال می شود در