شاهکار یک فروشگاه آب نبات حاکم می تواند زمان را به عقب برگردانید پنجاه سال — مرکز آمریکا

و حکم انتظار می رود در اواخر بهار یا اوایل تابستان می تواند حقوق مدنی قانون است. در مسئله این است که آیا متمم اول قانون اساسی آزادی بیان و ورزش رایگان جملات مجوز کسب و کار است که به عموم مردم باز است به رد خدمات به گروه های از مردم در نقض قوانین منع تبعیض است. در ژوئیه, کریگ و دیوید بازدید شاهکار یک فروشگاه آب نبات در کلرادو برای خرید یک کیک عروسی. صاحب مغازه جک فیلیپس حاضر به فروش آنها یک کیک هنگامی که او آن را متوجه شد و برای همجنسگرایان زن و شوهر است.