صدور مجوز مورد نیاز از دبی وکلا

از سال دولت دبی مورد نیاز وکلا به مجوز توسط آن به منظور قانونی ارائه خدمات حقوقی. وجود استانداردهای سختگیرانه است که یک وکیل باید به منظور پاسخگویی به مجوز توسط دولت دبی است. این منطقه جغرافیایی خود مشتق قانون مدنی سیستم بیشتر از نفوذ فرانسه رومی و اسلامی مصر قانون است. این سیستم بسیار متفاوت تر از ایالات متحده است که با استفاده از قانونی سوابق اتصال به دادگاه های پایین. در امارات متحده عربی مشترک اصول قانون معمولا به رسمیت شناخته نشده است. امارات متحده عربی تشکیل شده است از دو دو دادگاه: سیستم های مدنی دادگاه ها