عربستان سعودی: این کشور هنوز هم فروش سلاح به پادشاهی — سی ان ان

تعدادی از کشورها محدود فروش اسلحه به عربستان سعودی از پادشاهی شروع حملات هوایی در یمن در سال که در جنگ های سازمان ملل متحد توصیف کرد که به خصوص در اروپا پس از قتل روزنامه نگار جمال در کنسولگری عربستان در ترکیه در ماه گذشته است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن اما به دانمارک و فنلاند روز پنجشنبه شد آخرین کشور را به حالت تعلیق جدید فروش اسلحه با عربستان سعودی است. دانمارک وزارت امور خارجه گفت: آن انجماد جدید معاملات بیش از دو و یمن در حالی که فنلاندی وزارت امور خارجه ذکر شده