عربستان سعودی تهدیدات امنیتی — داده ها و اطلاعات

داده ها و اطلاعات در مورد تهدیدات امنیتی از عربستان سعودی در بازار سیاه است. هوش و امنیت, اطلاعات جمع آوری شده از سازمان های دولتی, اخبار, مقالات و دیگر منابع داده. به گفته مقامات شرکت, شرکت موتور نیسان ضرر و زیان حدود شصت میلیون دلار در هر سال به تقلبی قطعات خودرو در امارات متحده عربی. این جعلی قطعات خودرو شامل ترمز رادیاتور و دیگر قطعات خودرو. در شورای همکاری خلیج فارس که شامل بحرین کویت عمان قطر عربستان سعودی و امارات متحده عربی تقلبی بازار قطعات خودرو تخمین زده می شود ارزش دو میلیارد دلار است. منبع: تام