عربستان سعودی: رایگان بدهکاران از زندان — سازمان دیده بان حقوق بشر

(نیویورک) — مقامات عربستان باید آزادی بدهکاران ورشکسته از زندان از جمله طارق یونس — که برگزار شده است در زندان در جده برای نزدیک به چهار سال دیده بان حقوق بشر امروز گفت. است که برگزار می شود در حکم دادگاه است که می گوید او مدیون یک شاهزاده خانم عربستان دلار. او می گوید او نمی باید که او ادعا می کند او تبدیل به رئیس خود را در یک ماشین لوکس, نمایندگی و اختلافات که او مدیون او هر چیزی. مورد جدا شده است یک سازمان دیده بان حقوق بشر گفت. پرتاب یک فرد بی پول در