عرب بانک برای توسعه اقتصادی در آفریقا

عرب بانک برای توسعه اقتصادی در آفریقا تاسیس شد به موجب این قطعنامه از, عرب, اجلاس سران کنفرانس در الجزیره (نوامبر). یک موسسه مالی است که متعلق به هجده کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب متحده (لاس) به امضا رسید که در آن ایجاد توافق در هجده فوریه. بانک مستقل و نهاد های بین المللی با بهره گیری کامل بین المللی وضعیت حقوقی و استقلال کامل در اداری و امور مالی. آن است که توسط اداره مفاد آن ایجاد توافق و اصول قانون بین المللی است. مقر بانک مرکزی واقع شده است در خارطوم پایتخت جمهوری سودان است. اهداف این بانک