فروش یا بازگشت

در معاملات که در آن کالاهای عرضه شده برای فروش مجدد به خصوص که در آن محصولات جدید و یا بازارهای جدید نگران هستند ممکن است مطلوب به این گزینه موجب آن محصولات را می توان بازگشت به تامین کننده بدون از دست دادن به فروشندگان است. در چنین مواردی به عنوان کالای مورد نظر منتقل شده است به نمایندگی اما موضوع به یک قراردادی حق بازگشت آن کالا در ازای یک هزینه کامل ظرف مدت مقرر. این فروش یا بازگشت توافق نامه بخشی از کسب و کار اسناد و مدارک پوشه فقط £. مالیات بر ارزش افزوده را فراهم