فسخ بازار در امارات متحده عربی

امارات متحده عربی نسبتا مقصد محبوب برای فسخ است. تقاضا برای مسیرهای به زمین تماس بالا است در اینجا. مقدار به طور متوسط از حمل و نقل ترافیک عرضه شده توسط شرکت هزار دقیقه است. میانگین ختم نرخ در امارات متحده عربی در حال دلار. یازده در هر دقیقه است. امارات متحده عربی بزرگترین تولید کننده نفت و صادر کننده است. در این کشور بسیار جذاب برای گردشگران است. تنها در سال شد بازدید بیش از پانزده میلیون خارجی. این منجر به یک جریان ثابت از بین المللی صدای ترافیک به امارات که باز می شود تا چشم انداز گسترده