لیست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

قطر دیپلماتیک بحران — اطلاعات منتقل شده به صفحه جداگانه. دیپلماتیک و لینک های حمل و نقل کاهش بحرین توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ماه ژوئن سال است. لیست شش عرب شورای همکاری خلیج فارس (یا) کشورها (کشورهای خلیج فارس) شهروند ملیت های سازمان ملل و یا عضو است, بحرین, کویت, عمان, قطر, عربستان سعودی, امارات متحده عربی. یمن و ایران از کشورهای مسلمان اما نه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج است. جمعیت, آمار مهاجرین خارجی مقیم درصد ارز, مساحت زمین دیگر آمار و ارقام و داده ها. از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بحث (در