مدنی — دانلود رایگان طرح درس ها و بازی ها برای یادگیری مدنی

مدنی وجود دارد برای تعامل با دانش آموزان در معنی مدنی یادگیری است. ما با ارائه معلمان خوب نوشته شده مبتکر و منابع رایگان که موجب افزایش عملکرد آنان و الهام بخش کلاس های درس خود را.»تمرین دموکراسی است و نه گذشت از طریق ژن استخر. باید آن را آموخت و آموخته دوباره توسط هر نسل از شهروندان است. مدنی بنیانگذار عدالت ساندرا روز اوکانر اعلام کرد که او به پله از زندگی عمومی به دلیل تشخیص زوال عقل است. مدنی مربی عضو شبکه دیوید اولسون سهام خود را تجربه مدنی»جدیدترین بازی های مسابقه به تصویب. دیوان عدالت و مدنیت