منظور از اخراج پارکر. عربستان سعودی شرکت های هواپیمایی — وزارت حمل و نقل

آقای پارکر که یهودی است و یک شهروند ایالات متحده و اسرائیل مدعی است که عربستان نه علنا اعلام قطعی سیاست که آیا یک شهروند اسرائیلی ممکن است حمل و نقل از طریق پادشاهی عربستان سعودی و یا به ارمغان بیاورد پردازنده غیر مذهبی اسلامی مقالات این دستور به برکناری آقای پارکر شکایت در محاسن به دلایل زیر اعلام شده است