مورد وکلا و شرکت های حقوقی در امارات متحده عربی برای هر شهرستان

پس از مرحله مقدماتی به عنوان یک وکیل در زادگاه خود مصر در زمینه حقوق جزا و حقوق عمومی دکتر حسن محسن الهی را تمرین شده است به عنوان یک مشاور حقوقی در دبی از سال. دیگر دفاتر: ابوظبی شرکت حقوقی, بررسی اجمالی مقالات ویدئوها حسن طرفداران مشاوران حقوقی یک سرویس کامل شرکت واقع در دبی در خدمت سازمان ها و مشتریان خصوصی در امارات متحده عربی و منا. عمل مناطق شامل شرکت های بزرگ و سرمایه بازار کار و اشتغال و مالکیت معنوی دفاع جنایی حمل و نقل هوایی و دریایی. شرکت حقوقی, بررسی اجمالی مقالات مشاوره رایگان هزینه