ناشناس معاینه روانی

بوکا راتون فلوریدا او نیست که جزئیات بیشتر در مورد این اختلال است ساله ناشناس اعلام کرد در این سال بود که او بازنشسته پس از یازده فصل در آخرین سه با. اسکناس منتشر شد او را از خود محفوظ بازنشسته لیست در دوشنبه ترک باز امکان او می تواند ثبت نام با یک تیم دیگر. چهار- کاسه های انتخاب شده یک سری از مشکلات است ناشناس در میان بازیکنان شناسایی شده برای هدف قرار دادن هم تیمی جاناتان مارتین در میامی دلفین ها’ قلدری رسوایی در طول فصل. معلق ناشناس برای نهایی نیم فصل شد و او در نهایت