نرخ طلاق کشور: جهان ده بیشترین و کمترین طلاق ملل متحد وکلا

ایم تا نگاهی نزدیک تر به طلاق روند در سراسر جهان است. ازدواج در حال تبدیل شدن کمتر محبوب و طلاق همچنان رو به افزایش است. اتمام دادهنمایی زیر: هر سال سازمان جهانی مانند سازمان ملل ثبت جهانی نرخ طلاق است. با توجه به اطلاعات ثبت ازدواج و طلاق, آمار به طور چشمگیری در حال تغییر با توجه به تعداد تلخ عوامل است. شایع ترین دلایل عبارتند از: دلایل بسیار زیادی است و ما حتی ذکر دیگر آشتی ناپذیر عواملی که باعث ارتباط به تماس آن واریز شده و تا پایان ازدواج خود را. حتی نرخ ازدواج شده اند با