نقطه عطفی در اجرای تصمیم گیری در پادشاهی عربستان سعودی — بینش — آریا موبایل

اجرای دادگاه در ریاض به تازگی تایید کرد که یک دلار. پنج میلیون جایزه ارائه شده در لندن به اجرا گذاشته خواهد شد در این کشور پادشاهی در برابر عربستان-مستقر جایزه بدهکار است. اجرای فرآیند به کار گرفته شده توسط ما دادخواهی و داوری و تحقیقات تیم در زمان تنها سه ماه قبل از اجرای حکم دادگاه است. تصمیم به اجرای این مهم خارجی جایزه, در علاوه بر این به سرعت نسبی است که با این تصمیم رسیده بود که یکی از مهم ترین تحولات در داوری در خاورمیانه برای سال های بسیاری است. به رسمیت شناختن و اجرای خارجی