پنج ویژگی های یک وکیل خوب

من اغلب خواسته برای مشاوره در استخدام یک وکیل است. در واقع اشاره من حدود دو دوجین موارد مشتریان به اعتماد وکلا هر سال است. معمولا آنها در محدوده ارزش از قانون خانواده-انواع موارد به دلار صد میلیون پیچیده اختلافات تجاری. من در یک موقعیت منحصر به فرد است. در حالی که آموزش به عنوان یک وکیل من نمی عمل. من صرف اکثریت از وقت من در حال اجرا یک دادخواهی شرکت مشاوره ای و من انتشار آنچه زیاد است به طور گسترده ای به عنوان خوانده شده دادخواهی وبلاگ. اما من فکر می کنم آنچه واقعا واجد شرایط من