چه از حقوق مصرف کنندگان است

مصرف کنندگان حق دارند به محافظت در برابر بازاریابی کالا که خطرناک به زندگی و سلامت. مواد افزودنی و رنگ اسباب بازی های خطرناک قابل اشتعال پارچه ناامن لوازم خانگی نمونه هایی از این محصولات است. مصرف کنندگان به عنوان محصولات سالم و امن است. به این معنی مناسب برای اطلاع در مورد کیفیت و کمیت قدرت خلوص استاندارد و قیمت کالاها به طوری که برای حفاظت از مصرف کنندگان در برابر شیوه های تجاری غیر منصفانه است. مصرف کنندگان باید دسترسی به انواع محصولات در قیمت رقابتی. رقابت آزاد و طیف گسترده ای قادر به مصرف کنندگان برای انتخاب